Význam slov

Słowniczek

Hydroizolácia

Vrstva v stene, alebo na strope, ktorej úlohou je zabrániť prieniku vodnej pary z vnútorných do vonkajších vrstiev bariéry

Izolácia I

Je to stav pri ktorom skúšobný element prestáva spĺňať funkciu oddelenia prechodu na povrch nenahrievanej hraničnej hodnoty teploty

Tesnosť E

Je to stav pri ktorom skúšobný element prestáva spĺňať deliacu funkciu, pri ktorej vzniká na povrchu nenahrievanej plameňom prasklina, alebo škára v rozmere prekračujúcu hraničné hodnoty cez ktoré prenikajú plamene alebo plyny, pri ktorých vzorka odpadne od konštrukcie.

Nosnosť R

Je to stav pri ktorom vzorka prestáva spĺňať svoju nosnú funkciu pri mechanickom poškodení, strata stability, prekročenie hraničných hodnôt, pohybov, alebo tvaru

Odolnosť voči ohňu

Je to odolnosť elementu objektu na splnenie špecifických požiadaviek v podmienkach mapujúcich priebeh požiaru. Hodnota odolnosti voči ohňu je udávaná v minútach od momentu vzniku požiaru až do času dosiahnutia jedného z troch hraničných kritérií: nosnosť, tesnosť, izolovanosť.

Súčiniteľ prestupu tepla U

Súčiniteľ stanovuje prestupy tepla, umožňuje prerátanie prechodu tepla cez tepelnú prekážku a tiež porovnáva tepelnoizolačné vlastnosti prestupov stavebných materiálov

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (tzv. lambda)

Vyjadrený je pomocou písmena gréckej abecedy λ je to jeden zo základných charakteristík izolačných materiálov. Hodnota je v [W/m*K]

Sendvičový panel

Je to novodobý kompozitný stavebný výrobok, skladajúci sa z tepelno-izolačného jadra a dvoch obložení z plechu. Tento výrobok má využitie na strechy, steny vnútorné a vonkajšie a taktiež aj zavesené stropy na nosnej konštrukcií vo variante ľahšieho obloženia sendvičového panelu. Technológia pozostáva z osadenia nosnej konštrukcie do ktorej sa pomocou spojov a skrutiek uchytia stanové a strešné sendvičové panely. Vlastnosťou výrobku a jednoznačne heslom firmy EuroPanels je „izolácia a obloženie” - spojenie najdôležitejších vlastností, ktoré musí spĺňať každá moderná stena, strop a strecha. Sendvičové panely EuroPanels sú príkladom využitia najnovších technológií podporujúcich stavebníctvo v úspore energií.

Ak máte záujem o Našu ponuku