Vārdnīca

Słowniczek

Tvaikizolācija (hidroizolācija)

slānis uz sienas vai griestiem, kas sargā no ūdens tvaika nokļūšanas no telpas uz šķēršļa ārējiem slāņiem

Izolācija I

stāvoklis, kad pārbaudīts elements zaudē savu sadales spēju sakarā temperatūras robežvērtības pārsniegšanu uz neuzsildītas virsmas

Blīvums E

stāvoklis, kad pārbaudīts elements zaudē savu sadales funkciju, sakarā ar liesmu parādīšanas uz neuzsildītas virsmas, plaisu vai spraugu rašana ar izmēriem, kas pārsniedz robežvērtību, caur kuriem iekļūst liesmas vai gāzes, vai kad pārbaudīts elements nokrīt no konstrukcijas

Robežslodze R

stāvoklis, kad pārbaudīts elements zaudē savu robežslodzes spēju sakarā ar mehāniskiem bojājumiem, stabilitātes pazaudēšana, pārvietošanas vai deformācijas robežvērtību pārsniegšana

Ugunsizturība

ēkas ugunsizturības spēja ievērot attiecīgu prasību apstākļos, kas attēlo ugunsgrēka gaitu. Ugunsizturības norma ir izteikts minūtēs laiks no ugunsgrēka uzsākšanas līdz momentam, kad ēkas elements sasniegs vienu no robežkritērijiem: robežslodze, hermētiskums, izolācija.

Siltuma caurlaidības koeficients U

koeficients, noteikts termiskiem ierobežojumiem, atļauj noteikt siltumu, kas nokļūst caur termisku ierobežojumu, kā arī salīdzināt termiskā ierobežojuma īpašību

Siltuma vadītspējas koeficients (t.s. lambda)

izteikts ar grieķu burtu λ , ir viens no izolācijas izstrādājumu pamatīgām raksturlīknēm. Mērvienība ir [W/m*K]

Sendvičpanelis

mūsdienu, kompozītu būvniecības izstrādājums, kas sastāvs no konstrukcijas-izolācijas pildījuma un diviem tērauda segumiem. Produkts paredzēts izmantošanai uz jumtiem, ārējām un iekšējām sienām, piekārtiem griestiem vieglās apbūves tehnoloģijā. Tehnoloģija ir savienota ar atbalsta konstrukcijas uzbūvēšanu, pie kuras ar stiprinātājiem (skrūvēm) tiek piestiprināti sienas un jumta sendvičpaneļi. Produkta raksturojums un vienlaicīgi EuroPanels firmas lozungs ir "izolācija un fasāde" - vissvarīgāko īpašību savienojums ievērošanai katrā mūsdienu sienā un jumtā. EuroPanels sendvičpaneļi var būt par visjaunāko tehnoloģiju piemēru energotaupīgas būvniecības atbalstīšanā.

A Jūs esat ieinteresējuši ar mūsu piedāvājumu