Odkvapový systém

Pozostała oferta - rynny

Doplnená komplexnou ponukou Europanels zavedený systém oceľových odkvapov. Ideálne pre každý kompletný strešný odvodňovací systém, je určený pre nové a existujúce budovy bez ohľadu na typ prekrytia.

Od strechy závisí veľkosti odkvapov a odtokov, ktoré majú byť použité. V súčasnej dobe existuje šesť rôzných farieb žľabov, ktoré umožnia prispôsobenie odkvapového systému na prekrytie strechy.

Viac informácií u zástupcov EuroPanels

Ak máte záujem o Našu ponuku