ThermaDeck PRO – strešný sendvičový panel EPS

Strešný panel EPS so skrytým spojom

ThermaDeck PRO

ThermaDeck PRO je strešný sendvičový panel s polystyrénovým jadrom EPS. Môže byť spojené s  podpornou konštrukciou sadou pozostávajúcou so skrytých spojov  EUROPANELS a skrutiek (tzv. skrytý spoj) alebo priamo preletovou skrutkou (tzv. viditeľný spoj).

Sendvičový panel ThermaDeck PRO má využitie ako prekrytie strechy na všetky typy objektov, kde sklon strešnej konštrukcie je čo najmenej 4° (7%) na prekrytie jedným celým panelom (do 7m), alebo 6° (10%) na panely spájané po dĺžke, inštalovaná so svetlíkmi.

Sendvičové strešné paney ThermaDech PRO vyrába sa v profiloch:

  • trapézovom – ThermaDeck PRO T

Dostupná ponuka:

  • FLEXI – panel s vnútorným elastickým obložením (juta)

Sendvičový panel ThermaDeck PRO - využitie

  • Obchody
  • Priemyselné objekty
  • Haly
  • Poľnohospodárstvo
  • Logistické centrá
  • Sklady

Základné údaje ThermaDeck PRO

ThermaDeck PRO - rysunek techniczny
Modulová šírka (prekrytia) [mm] 1190
Požiarna odolnosť klasa E
Jadro Polystyrén strednej triedy E reakcie na oheň, samohášavý, hustota materiálu 15 až 20 kg/m³. Súčiniteľ tepelnej vodivosti (deklarovaná hodnota) λD = 0,037 W/(m∙K)
Možnosti FLEXI — vnútorný flexi obklad nahrádza pozinkovaný obklad

Technické údaje ThermaDeck PRO

Dostupné hrúbky panelov [mm] Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD [W/(m∙K)] Súčiniteľ prestupu tepla UC [W/(m²∙K)] Váha 1 m² [kg] Množstvo panelov v balíku [ks]
75 0,037 0,46 10,2 7-8
100 0,037 0,36 10,6 7-8
150 0,037 0,24 11,1 6
200 0,037 0,18 11,9 4-5
250 0,037 0,15 12,8 4
300 0,037 0,12 13,6 3

 

Typy spojenia ThermaDeck PRO

Profilovania ThermaDeck PRO

Profilovania vonkajšie

Profilowanie ThermaDeck PRO zewnętrzne Trapezowe - T

ThermaDeck PRO T

Profilovania vnútorné

Profilowanie ThermaDeck PRO wewnetrzne trapezowe - T

ThermaDeck PRO T

Profilowanie ThermaDeck PRO wewnetrzne liniowe - L

ThermaDeck PRO L

Ak máte záujem o Našu ponuku