Montážne príslušenstvo

Akcesoria montażowe EuroPanels
Príslušenstvo k montáži plní niekoľko veľmi dôležitých funkcií:

  • zabezpečuje otvorené časti jadra panela pred atmosférickými vplyvmi, slnečným žiarením, zahniezdením zvierat, hmyzu, atď.
  • chráni spojovací materiál pred koróziou
  • pomáhajú odvádzaťzrážky z povrchu objektu
  • zvýrazňuje architektúru objektu

V ponuke spoločnosti EuroPanels sa nachádza rad ukončovacích prvkov:

  • spojovacie prvky ( skrutky, spojky, kotvy, nity, prvky na prenos zaťaženia, systémy spájania)
  • tesniace materiály (samolepiace pásky, tesniace hmoty, tesnenia)
Ak máte záujem o Našu ponuku