Słowniczek

Słowniczek

Paroizolacja (hydroizolacja)

warstwa w ścianie lub stropie, której zadaniem jest przeciwdziałanie przenikaniu pary wodnej z pomieszczenia do zewnętrznych warstw przegrody

Izolacyjność I

jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzewanej granicznej wartości temperatury.

Szczelność E

jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą, na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie bądź gazy lub w którym element próbny odpadnie od konstrukcji.

Nośność R

jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń

Odporność ogniowa

jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów:nośności, szczelności, izolacyjności.

Współczynnik przenikania ciepła U

współczynnik określany dla przegród cieplnych, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych

Współczynnik przewodzenia ciepła (tzw. lambda)

wyrażana przy pomocy greckiej litery λ jest jedną z podstawowych cech wyrobów izolacyjnych. Jednostka jest [W/m*K]

Płyta warstwowa

nowoczesny, kompozytowy wyrób budowlany, składający się z konstrukcyjno-izolacyjnego rdzenia i dwóch okładzin stalowych. Produkt przeznaczony jest do stosowania na dachy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz sufity podwieszane w technologii lekkiej obudowy. Technologia ta polega na wzniesieniu konstrukcji wsporczej, do której przy pomocy łączników (wkrętów) przymocowuje się ścienne i dachowe płyty warstwowe. Cechą produktu i jednocześnie hasłem firmy EuroPanels jest "izolacja i elewacja" - połączenie najważniejszych cech, które musi spełniać każda nowoczesna ściana i dach. Płyty warstwowe EuroPanels są przykładem wykorzystania najnowszych technologii wspomagających budownictwo energooszczędne.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą