PolDeck MD – sendvičový panel strešný s obkladom z laminátu

Vysoká odolnosť voči chemikáliám a poveternostným vplyvom

PolDeck MD

PolDeck MD to je sendvičový strešný panel s jadrom z pružnej peny PU, obloženia panelu z vnútornej strany z laminátu, ukotvenej do podpornej konštrukcií pomocou prechodných spojov celou hrúbkou panela.

Vonkajšie obloženie je plechové, ako pri štandardných strešných paneloch TD. Panel PolDeck MD je panel na využívanie hlavne na objektoch pre hospodárske zvieratá, kde sa nachádza amoniak, alebo je nutnosť doteplenia, prekrytia už existujúcej strešnej konštrukcie.

Panel PolDeck MD sa využíva hlavne v záhradkárstve, skladoch, kravínoch, kurníkoch, v objektoch so sklonom strechy najmenej 4° (7%) pri celých paneloch, 6° (10%) paneloch spájaných po dĺžke, so svetlíkmi, atď.

Vlastnosti sendvičových strešných panelov PolDeck MD:

 • nízka nasiakavosť vody – menej ako 1%
 • odolnosť na chemikálie a biologické vplyvy:
  • kyseliny  / veľmi dobrá
  • alkohol / veľmi dobrá
  • zásady / dobrá
  • riedidlá / dobrá
  • amoniak / veľmi dobrá
  • pliesne / veľmi dobrá
 • laminátové povrch môžu sa umývať striekaním vysokotlakovým čističom
 • teplota práce -40°C do 110°C
 • požiarna odolnosť: neodkapkajúce trieda M/francúzska

Sendvičový panel PolDeck MD - využitie

 • Objekty pre hospodárske zvieratá
 • Sklady ovocia a zeleniny
 • Sklady
 • Kravíny
 • Kurníny
 • Chlievy
 • Objekty pre husy
 • Ostatné objekty s obsahom amoniaka vo vzduchu

Základné údaje PolDeck MD

Modulová šírka (prekrytia) [mm] 1060
Požiarna odolnosť trieda M/francúzska
Jadro Europan PU Roof System Core – pružná polyuretánová pena, λD = 0,022 W/(m∙K) pri teplote +10°C

Technické údaje PolDeck MD

Dostupné hrúbky panelov [mm] Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD [W/(m∙K)] Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S [W/(m²∙K)] Váha 1 m² [kg] Množstvo panelov v balíku [ks]
40/75 0,028 0,62 6,47 18
60/95 0,028 0,43 7,23 14
80/115 0,027 0,32 7,98 10
100/135 0,027 0,26 8,74 8
120/155 0,026 0,22 9,50 8

 

Typy spojenia PolDeck MD

PolDeck-TD-styk

Profilovania PolDeck MD

Profilovania vonkajšie

Profilowanie PolDeck MD zewnętrzne trapezowe -T

PolDeck MD T

Profilowanie PolDeck MD zewnętrzne trapezowe-mikro -TM

PolDeck MD TM

Dostupné možnosti

Profilowanie PolDeck MD wewn?trzne g?adkie - LAMINAT

PolDeck MD LAMINAT

Ak máte záujem o Našu ponuku