Aktivity a história

Działalność i historia EuroPanels

EURÓPSKE SENDVIČOVÉ PANELY – S NAMI JE BUDÚCNOSŤ …

Európska kvalita, znalosť poľského trhu a taktiež požiadavky súčasného stavebníctva, to sú hlavné piliere na ktorých sme vybudovali novú značku firmy Europanels™. Novým, jedinečným spôsobom ponúkame kontrolované stavebné technológie ohľadne sendvičových panelov, ktoré spĺňajú požiadavky Našich Zákazníkov.

Pod značkou  WŁOZAMOT Panel existujeme na trhu už viac ako 16 rokov. V skupine WŁOZAMOT Panel Europanels™ zodpovedá za predaj a ponuku sendvičových panelov a taktiež vytváranie dlhodobých partnerstiev so zákazníkom. WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o. ostáva výrobnou spoločnosťou, je zodpovedná za vývoj produktov a nové technológie.

Výrobky z ponuky EuroPanels získali uznanie medzi odborníkmi na životné prostredie. Svedčia o tom aj Zlaté medaile získané na jednom z najväčších veľtrhov v Európe:
Medzinárodný veľtrh stavebníctva a architektúry  BUDMA Poznań a taktiež na Medzinárodnom veľtrhu poľnohospodárskej techniky  AGROTECH Kielce.

Spoločnosť sa neustále rozvíja zavedením čoraz novších technológií technických a izolačných.

Európske sendvičové panely spoločnosti EuroPanels sú dostupné pre každého.

Pozývame Vás do realizácie!!!

Ak máte záujem o Našu ponuku