Pre využitie v poľnohospodárstve

Wspó?praca - dla agrobudownictwa

Poľnohospodárstvo XXI storočia….

Europanels Spoločnosť ponúka širokú škálu produktov, ktoré majú tiež veľa zaujímavých obmien, je možné navrhnúť a vybudovať zariadenia pre poľnohospodárov prispôsobené potrebám a očakávaniam – multifunkčné, špeciálne, diverzifikované pokiaľ ide o tvare povrchu alebo určenie.

Z našich panelov postavíš:

  • kravíny
  • chladiarne
  • stodoly
  • kuríny
  • sklady zeleniny a ovocia
  • farma na šampiňóny
  • sklady
  • haly
  • a veľa iných objektov

Nižšie sú uvedené odkazy na materiály užitočné pre vás:

Ak máte záujem o Našu ponuku