Agro-būvniecībai

Wspó?praca - dla agrobudownictwa

XXI. gadsimta agro-būvniecība …

Firma Europanels piedāvā plašu produktu gammu, papildi daudzos interesantos veidos, iespējamā ir agro-būvniecības objektu projektēšana un uzbūvēšana pēc prasībām un vajadzībām – daudzfunkciju, specializētu, ar dažādu platību, formu vai uzdevumu.

No mūsu paneļiem Jūs varat uzbūvēt:

  • laidarus
  • saldētājkameras
  • riju
  • vistu mājas
  • augļu un dārzeņu noliktavas
  • šampinjonu siltumnīcas
  • noliktavas
  • cehus
  • un daudz citu objektu.
A Jūs esat ieinteresējuši ar mūsu piedāvājumu