Teknes

Pozostała oferta - rynny

Europanels firmas kompleksa piedāvājuma papildinājumā ir tērauda tekņu sistēma. Ideālā katram jumtam, pilnīga ūdens tekņu sistēma paredzēta jaunām un modernizētām ēkām, neatkarīgi no seguma veida.

No jumta platības ir atkarīgs teknes lielums un izmantotu izvešanas punktu skaits. Tagad varam piedāvāt teknes sistēmas sešās krāsās, kas var būt pielāgotas jumta segumam.

Plašākā informācija pieejama no EuroPanels pārstāvjiem

A Jūs esat ieinteresējuši ar mūsu piedāvājumu