Ktoré parametre sú dôležité pri výbere sendvičových paneloch?

Aby sme dosiahli maximálnu spokojnosť z obloženia objektu sendvičovými panelmi EuroPanels treba dodržať nasledovne:

  • estetiku objektu – iba pomocou rôznych tvarov stenových sendvičových panelov EuroPanels (PolTherma DS) dáva sendvičovým panelom individuálny charakter – neopakujúceho sa dizajnu – či architektonickej chuti
  • súčiniteľ prestupu tepla U je deklarovaný firmou EuroPanels
  • rozloženie podpier vychádza z pevnostných tabuliek EuroPanels (individuálne tabuľky pre každý typ, druh a hrúbku panelu)
  • požiadavky projektanta (charakteristické zaťaženie, osadenie objektu na svetové strany, zóna zaťaženia snehom a vetrom)
  • ohranienia vychádzajú z farebnej škály a druhu panelov (hlavne pri jadre EPS)
  • systémové ukončenie ponuky konkrétnymi doplnkami EuroPanels
Ak máte záujem o Našu ponuku