PolTherma DS – 3 – Montáž rohových ukončení 046 novej generácie

Nová generácia rohových ukončení Europanels so skrytým spojom bola vyvinutá predovšetkým z estetických ukončení rohov klampiarskymi  detailmi pri objektoch zo sendvičových panelov, montovaných pri  vodorovnom uložení.

3.1. Pomocné uchytenie 047

PolTherma DS - 2.1. Usuwanie folii ochronnej

PolTherma DS – 2.1. Odlepenie ochrannej fólie   Po uchytení sendvičových panelov na nosnú konštrukciu, montáž rohových ukončení začína sa od rozmiestnenia, vynivelovania panelov do vodorovnej polohy a uchytenie panelov pomocnými úchytkami 047.

Tieto ukončenia majú jeden stály rozmer (135 mm) a druhý premenlivý, ktorý z závisí od hrúbky panelov použitých pri  výstavbe. Ak sa panely  stretávajú v rohu od čela (nie na stene v uhle 45°) bok plechového ukončenia so stálym rozmerom sa osádza na panel bez spájania a druhý (premenlivý), je na opačnej strane.

Na 1 kus vonkajšieho ukončenia 046 v dĺžke 2,5 m sú potrebné 4 kusy úchytov 047. Rozostavenie úchytov: po jednom na každom konci ukončenia a dve vo vzdialenosti okolo 1 m medzi sebou. V prípade okrajových úchytov musia byť viditeľné po osadení ukončenia. Jedine štartovacia lišta musí dole lícovať s úchytom (podobne ako okrajová hore).

Pomocné úchyty sa montujú na plech panelov samoreznými skrutkami, alebo farmerskými skrutkami s EPDM. Na jedno ukončenie pripadajú štyri spoje umiestnené na koncoch, vo vzdialenosti okolo 25 mm od okraja uchytenia.

3.2. Montáž oplechovania rohu 046

PolTherma DS - 2.2. Sposób mocowania - dystrybutor obciążenia

Po takejto príprave montážnych úchytov pristúpime k inštalácií vnútorného rohu 046. Musí byť plech ohnutý na tvar písmena „C”, druhá variabilná v tvare písmena „L”. Najprv osadíme dielec v tvare písmena „C” do škáry medzi sendvičovým panelom a pomocným uchytením (krok 1) a potom sa osadí plechové ukončenie tak, aby na druhej strane sme nechali okolo 1 mm vôle medzi hranou ukončenia a panelom (krok 2).

Počas montáže treba venovať pozornosť ostrej hrane „L”.  Venovaním pozornosti predídeme nepredvídaným poraneniam tela a taktiež poškriabaním sendvičových panelov.

3.3. Montáž ukončenia

PolTherma DS - 3.3. Montaż kolejnej płyty

Plechové ukončenia tohto typu nie sú používané na spájanie po dĺžke so založením (tzv. nezapadajú na seba). Z tohto dôvodu sú symetrické a v mieste spojenia po dĺžke musí byť dodržaná škára okolo 2 mm.

Plechové ukončenie 046 sa kotví na strane „L” malými skrutkami, resp. oceľovými tesniacimi nitmi do vyprofilovanej časti ukončenia 047 na štyroch miestach t.j. po jednej skrutke na každom pomocnom uchytení, ktoré pripadá na dané plechové ukončenie. Počas montáže musíme dbať na to, aby počas vŕtania, skrutkovania nedošlo k poškodeniu panela.

 

Ak máte záujem o Našu ponuku