PolTherma DS – 2 – Montáž stenových panelov do oceľovej konštrukcie

2.1. Odlepenie ochrannej fólie

PolTherma DS - 2.1. Usuwanie folii ochronnej

Ochrannú fóliu je nutné odlepiť z povrchu panela najneskôr jeden mesiac od výroby panelov, pri vysokých vonkajších teplotách ihneď po dodaní. Fólia spĺňa iba ochranu povrchovej vrstvy pred poškriabaním pri prevoze a montáži. Aby sme predišli nežiaducim účinkom vysokých teplôt je nutné palety prekrývať bielou plachtou.

V súvislosti so slnečným žiarením, ponechanie fólie môže docieliť až zvulkanizovanie na panel a vtedy je odnímanie veľmi problematické, bohužiaľ nepodlieha záruke. Výrobca nezodpovedá za demontáž fólií.

RADA: Ochranná fólia sa nachádza na celom povrchu panela.
Pamätaj si, fóliovanie môže byť obojstranné!

2.2. Spôsob kotvenia – prenos zaťaženia

PolTherma DS - 2.2. Sposób mocowania - dystrybutor obciążenia

Pri montáži všetkých sendvičových panelov zo série PolTherma DS, bez rozdielu na ich hrúbku, profilovanie, je nutné použitie špeciálnej podložky na prenos zaťaženia tzv. distribútora rozdelenia zaťaženia. Distribútor ma tvar uholníka s otvormi umožňujúcimi dopasovanie skrutiek na krajné, nosné profily. Na každý jeden distribútor prenosu zaťaženia sú dve montážne skrutky.

Takáto sústava s montážnymi skrutkami sa osádza v špeciálnej profilovanej časti spoja panela. Vďaka tomu hlavičky skrutiek sa stávajú neviditeľné z vonku.

Dokiaľ primontuješ panel ku konštrukcií presvedč sa, že si nalepil akustickú pásku z ponuky EuroPanels.

2.3. Montáž nasledujúceho panela

PolTherma DS - 3.3. Montaż kolejnej płyty

Montáž prvého panela je veľmi dôležitá, ukazuje osadenie nasledujúcich panelov, ktoré pri horizontálnom osadení sú postavené jeden na druhý.

Ak je panel vo vodováhe a uchytený prvým panelom, nasledujúci panel sa osadí na predošlý pri vertikálnom osadení zakrýva skrytým spojom ukotvenie panela.

Presvedč sa, že panel celou svojou váhou je uložený na predošlom a zopakuj ukotvenie panela ako pri predošlom kroku.

 

Ak máte záujem o Našu ponuku