PolTherma DS – 1 – Príprava k montáži panelov

1.1. Príprava komponentov k montáži

PolTherma DS - 1.1. Przygotowanie elementów montażowych

V niektorých prípadoch je možné horizontálne uloženie sendvičových panelov PolTherma DS, uchytených výlučne do nosných stĺpov. Umožňuje to využitie ľahkej podpernej konštrukcie – stĺpy, ktoré sú osadené na pätkách a panely sú ukotvené priamo do stĺpov bez podpier. Pri objektoch, kde nie je potrebné osádzať stĺpy do základových pásov, takéto riešenie je veľmi zaujímavé z hľadiska redukcie nákladov na materiál a prácu už vo fáze výstavby a montáže.

Montáž panelov predchádza príprave a montáži stĺpov Z – podpernými profilmi. Podperné Z – profily musia mať dĺžku rovnakú ako je šírka stĺpa. Tvar a rozmer Z – profilu viď. obrázok 1.1.  Pretože Z – podperný profil  je súčasťou konštrukcie, jeho využitie musí byť zakomponované v projekte konštrukcie. Z – profil sa vyrába priamo na tvare miesta alebo v dielni.

1.2. Montáž Z – profilu do stĺpov

PolTherma DS - 1.2. Montaż zetownika do słupów

Štartovacia lišta na panely DS

Hrúbka panelu D [mm] A [mm] Hrúbka plechu [mm] Rozmery [mm] Dĺžky [mm] Klampiarské doplnky [kg]
50 32 2,0 102 300 0,48
60 42 2,0 112 300 0,53
80 62 2,0 132 300 0,62
100 82 2,0 152 300 0,72
120 102 2,0 172 300 0,81
160 142 2,0 212 300 1,00

Z – podperné profily sú stále vyrábané z pásoviny v hrúbke 2 mm. Z – profily sa montujú do osi stĺpov tak, aby panel osadený na nich tvoril rovnú líniu k montáži ostatných panelov. Preto najdôležitejšie je osadenie Z – profilov po celej podpernej konštrukcie do vodováhy.

Z – profily sa kotvia skrutkami do stĺpov, alebo sa naprieč zvárajú.

1.3. Osadenie stenových panelov

PolTherma DS - 1.3. Osadzanie płyt ściennych Po namontovaní Z- podporných profilov vo vodováhe do stĺpov môžeme pristúpiť k montáži panelov. Vnútorné vypustenie Z – profilu musí vojsť pod vnútorné zapustenie panela (skrytý spoj). Keď je panel osadený celou svojou váhou na Z- profiloch, panel sa kotví  z hora na stĺp podľa triedy zaťaženia a 2 skrutkami na jeden bod kotvenia. (pozri nákres na druhej strane).

 

Ak máte záujem o Našu ponuku