Jaka jest różnica pomiędzy parametrami płyt warstwowych z okładzinami metalowymi i rdzeniem PUR-EPS?

Podstawowe różnice pomiędzy parametrami płyt Europanels z okładzinami metalowymi i rdzeniem PUR w stosunku do EPS wynikają z właściwości zastosowanego rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego. Płyty Europanels z rdzeniem PUR, w porównaniu z płytami z EPS, mają:

  • ciągły rdzeń, co poprawia estetykę budynku i eliminuje straty ciepła (brak szczelin, uskoków, przestawień i innego rodzaju nieciągłości rdzenia);
  • lepsze własności izolacyjne (niższy, czyli lepszy współczynnik przenikania ciepła;
  • większą sztywność;
  • ciekawsze wzory profilowania okładzin elewacyjnych.

Należy pamiętać, że płyty z rdzeniem EPS, w porównaniu do płyt PUR, w inny sposób reagują na czynniki temperaturowe, związane z działaniem promieni słonecznych. Ze względu na rozszerzalność termiczną okładzin i nieciągłość rdzenia, jeden odcinek płyty EPS nie powinien być dłuższy, jak 7m. Jeśli dany wymiar połaci dachowej lub ściennej przekracza 7m, należy łączyć płyty EPS na długości z zastosowaniem dylatacji.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą