Co to jest współczynnik przenikania ciepła U, opór cieplny R i współczynnik przewodzenia ciepła λ?

Współczynnik U jest podstawowym parametrem służącym do oceny izolacyjności termicznej budynku. Określa ilość ciepła jaka jest w stanie przedostać się przez przegrodę. To tym współczynnikiem posługują się Warunki Techniczne, które narzuciły, że od 1 stycznia b.r. U dla ścian nie może być wyższy od 0,25 a dla dachów 0,2 W/m2K.
Im niższy współczynnik U tym przegroda jest cieplejsza.
Współczynnik U jest zależny od oporu cieplnego i obliczany jest z zależności:
U = 1/R
R – opór cieplny

Opór cieplny R zależy od rodzaju materiału i jego grubości. Im większy opór cieplny tym przegroda jest cieplejsza (jest lepszym izolatorem). Opór cieplny obliczamy ze wzoru d/λ.
d – grubość przegrody (podajemy w metrach)
λ – współ. przewodzenia ciepła

Współczynnik przewodzenia ciepła λ jest właściwością fizyczną każdego materiału i nie zależy od jego grubości. Im mniejsza λ tym materiał jest lepszym izolatorem.
λd – współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany. Jest wartością po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych z uwzględnieniem procesu starzenia.
Dla obiektów nowo budowanych, EuroPanels ma w swojej ofercie energooszczędne płyty z rdzeniem PUR i EPS. Budynek odpowiednio zaprojektowany i wykonany z płyt warstwowych EuroPanels, w znaczący sposób może ograniczyć koszty jego późniejszego utrzymania. Im niższy współczynnik U, tym proporcjonalnie spadają koszty ogrzewania.

Jeśli chodzi o istniejące obiekty, EuroPanels opracował produkty specjalnie do termomodernizacji. Obliczając współczynnik U dla już istniejącego budynku można ustalić, na ile możliwe jest zmniejszenie strat ciepła poprzez zastosowanie dodatkowej izolacji ścian zewnętrznych i dachów. Dodatkowym atutem jest zwiększenie izolacji akustycznej budynku.

Pamiętajmy, że straty ciepła poprzez ściany zewnętrzne np. w domu jednorodzinnym mogą wynieść nawet 35%, a przez dach utrata ciepła jest oceniana na co najmniej 25%. Dlatego tak ważne jest stosowanie nowoczesnych i energooszczędnych materiałów budowlanych, wśród których jedną z ciekawszych ofert są płyty warstwowe na konstrukcje ścienne i dachowe oraz produkty dociepleniowe z kolekcji EuroPanels.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą