Stenové panely EPS

Płyty warstwowe ścienne EPS EuroPanels
Płyty warstwowe ścienne EPS znajdują zastosowanie zarówno w obiektach przemysłowych, publicznych, jak i mieszkalnych. Styropian ekspandowany o wysokich parametrach technicznych klejony jest do okładzin stalowych – specjalnym dwuskładnikowym klejem na bazie poliuretanowej. Klej ten zapewnia odpowiednią przyczepność okładziny do rdzenia, wytrzymałość na rozciąganie oraz odporność na działanie podwyższonych temperatur. Podstawowym wymogiem dla płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym jest klasa E reakcji na ogień, dodatkowo styropian musi mieć odpowiednią gęstość i wytrzymałość. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła wynosi 0,040 W(m*K).

Oferta płyt warstwowych ściennych EPS

No items found
If you are interested in cooperation