PolDeck BD – strešný sendvičový panel v tvare strešných škrídel

Sme na Poľskom trhu jediným výrobcom

PolDeck BD

PolDeck™ BD je to najnovšia a najviac technologicky vyspelá pozícia v sortimente sendvičových panelov Europanels.

PolDeck BD je strešný sendvičový panel realizovaný v atraktívnej forme strešnej krytiny. Využitie jadra z pružnej polyuretánovej peny PU dovoľuje získať perfektné vyplnenie všetkých „štrbín”v profilovaní strešného panela, tento produkt je charakteristický veľmi vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami a pevnosťou. Nasledujúca vlastnosť je rýchla montáž skrutkami skrz panelov až do konštrukcie, ktorá môže byť vyrobená z dreva, ocele alebo betónu.

PolDeck BD je určený na všetky stavebné objekty na rodinné bývanie a taktiež všade tam, kde strecha je viditeľná a vytvára určitý element architektúry (napr. poľnohospodárstvo).

Sendvičový panel strešný PolDeck BD je k dispozícií vo výbave:

  • AGRO – panel s dodatočnou proti kondenzačnou vrstvou, ktorej úlohou je absorpcia vlhkosti vznikajúcej na vnútornej strane objektu a následné uvoľnenie vlhkosti do vzduchu vo forme vodnej pary;

Prečo si vybrať prekrytie strechy pomocou panelov PolDeck BD:

  • vysoká estetika, trvácnosť a najnovšia výrobná technológia
  • vysoká tepelná izolácia
  • vysoké úspory spojené s rýchlejšou a ľahšou montážou (v porovnaní s tradičným systémom skladajúcim sa z montovaných častí priamo na stavbe: tabule plechov, tepelná izolácia, izolácia proti vodnej pare, atď.)
  • komplexný charakter – celé prekrytie strechy spolu s tepelnoizolačnou funkciou je dodávané v  celku a v továrenskom spracovaní
  • možnosť montovania okien strešných, solárnych systémov, atď.
  • menšie finančné nároky na podpornú konštrukciu

O tom treba pamätať pri objednávaní sendvičového panela PolDeck BD:

Pozornosť treba venovať profilovaniu, ktorý dodáva tvar strešnej konštrukcií, spôsob popisu objednávaného panela PolDeck BD sa líši od typových sendvičových panelov (ako je PolDeck TD).

Pri panele PolDeck BD základná jednotka dĺžky je počet modulov.
Rezanie panelu je stále tak ako to zobrazuje obrázok dole.
Keďže každý modul ráta 330 mm, dĺžka celková je násobok modulov:
Dĺžka panelov = násobok modulov x 330 mm. Napríklad: 30 x 330 = 9 900 mm
Poznajúc očakávania dĺžky sklonu, môžeme to vyrátať aj takto (so zaokrúhlením do plného modulu):
napr. 7800 mm / 330 mm = 23,63 čiže 24 modulov (končená dĺžka panelov je 7920 mm)
Minimálna dĺžka panelov PolDeck BD: 1 980 mm (6 modulov)
Maximálna dĺžka panelov PolDeck BD: 11 880 mm (36 modulov)

PolDeck BD - schemat ci?cia p?yt

Sendvičový panel PolDeck BD - využitie

  • výstavba striech na rodinných domoch
  • poľnohospodárstvo

Základné údaje PolDeck BD

Modulová šírka (prekrytia) [mm] 1100
Požiarna odolnosť RE 45; REI 20
Jadro Europan PU Roof System Core – pružná polyuretánová pena, λD = 0,022 W/(m∙K) pri teplote +10°C
Možnosti AGRO — panel s dodatočnou vrstvou proti vzniku kondenzu, ktorej úlohou je absorpcia vlhkosti vznikajúca na vnútornej strane objektu a následné uvoľňovanie vlhkosti do vzduchu formou vodnej pary

Technické údaje PolDeck BD

Dostupné hrúbky panelov [mm] Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD [W/(m∙K)] Súčiniteľ prestupu tepla UC [W/(m²∙K)] Váha 1 m² [kg] Množstvo panelov v balíku [ks]
80/105 0,022 0,39 11,0 7
100/125 0,022 0,29 11,8 6
120/145 0,022 0,23 12,6 5

 

Typy spojenia PolDeck BD

Ak máte záujem o Našu ponuku