ThermaBitum – izolačný panel PU

Jednovrstvový systém na trapézovom plechu

ThermaBitum

Hlavným využitím produktu ThermaBitum je hlavne tepelná izolácia na už existujúce strešné konštrukcie, prestrešenia pre ktoré je  najdôležitejším aspektom zvýšenie tepelnej izolácie objektu, hlavne v kontexte novostavieb je čoraz náročnejšie predpisy v tomto ohľade. Môžme využiť daný panel na prestrešenie striech bez požiadaviek v zmysle požiarnej odolnosti v novo rozvíjajúcich sa objektoch pri ktorých sú nutné tieto požiadavky .

Izolačný panel ThermaBitum - využitie

  • ploché strechy so sklonom od 0 – 20°

Základné údaje ThermaBitum

Modulová šírka (prekrytia) [mm] 1025 - hrúbka 80 mm1050 - hrúbka 60 mm
Požiarna odolnosť BROOF (t1)
Jadro Europan PU Insulation System Core — pružná polyuretánová pena, λD = 0,022 W/(m∙K) pri teplote +10°C akceptáciou efektu stárnutia, v súlade s PN-EN 13165+A1:2015-03

Technické údaje ThermaBitum

Dostupné hrúbky panelov [mm] Súčiniteľ prestupu tepla UC [W/(m²∙K)] Tepelný odpor R [(m²∙K)/W] Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD [W/(m∙K)] Váha 1 m² [kg] Množstvo panelov v balíku [ks]
60 0,37 2,70 0,022 5,29 18
80 0,28 3,57 0,022 5,97 14
100 0,22 4,55 0,022 6,65 11
125 0,18 5,56 0,022 7,53 9
140 0,16 6,25 0,022 8,22 8
175 0,13 7,69 0,022 9,41 6

 

Ak máte záujem o Našu ponuku