ThermaBitum FR– izolačný panel PU

Systém hydro- a tepelnej izolácie plochých striech

ThermaBitum FR

ThermaBitum FR je produkt s veľmi vysokými parametrami požiarnej odolnosti, nehorľavý pri zachovaní rovnakých podmienok pokiaľ ide o izoláciu. Panely majú hlavné využitie pri novostavbách, pri ktorých požiadavky požiarnej odolnosti sú vysoké. Klasifikácia pre túto skupinu produktov, čiže: REI 30 – pre systém na trapézovom plechu B-s3,d0 – pre systém na trapézovom plechu Broof (t1) – odpor strechy na vnútorný oheň špecifikujú sa do kategórií ideálnych materiálov na ploché strechy so sklonom 0°-20°. Spojením veľmi dobrých izolačných vlastností s vyššie uvedenými požiarnymi parametrami, robí z tohto produktu nesmierne moderný a na stavebnom trhu vyhľadávaný produkt. Na systém ThermaBitum FR dostaneš 10 rokov záruku!

Izolačný panel ThermaBitum FR - využitie

  • ploché strechy so sklonom od 0 – 20°

Základné údaje ThermaBitum FR

Modulová šírka (prekrytia) [mm] 1025
Požiarna odolnosť

REI 30; B-s2, d0; BROOF (t1)

Jadro Europan PU Insulation System Core — pružná polyuretánová pena, λD = 0,022 W/(m∙K) pri teplote +10°C akceptáciou efektu stárnutia, v súlade s PN-EN 13165+A1:2015-03

 

Technické údaje ThermaBitum FR

Dostupné hrúbky panelov [mm] Súčiniteľ prestupu tepla UC [W/(m²∙K)] Tepelný odpor R [(m²∙K)/W] Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD [W/(m∙K)] Váha 1 m² [kg] Množstvo panelov v balíku [ks]
100 0,22 4,55 0,022 6,65 11
125 0,18 5,56 0,022 7,53 9
140 0,16 6,25 0,022 8,28 8
175 0,13 7,69 0,022 9,47 6

 

Ak máte záujem o Našu ponuku