Oświadczenie

Przepraszamy za użycie zdjęcia, do którego spółka Kingspan Insulation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie posiada majątkowe prawa autorskie. Zdjęcie zostało opublikowane jako ilustracja w katalogu pod nazwą „Europejskie płyty warstwowe – praktyczny przewodnik po produktach i akcesoriach” dostępnego w sieci Internet w formacie *.pdf pod adresem: http://www.europanels.pl/wp-content/uploads/Praktyczny-przewodnik-po-produktach-PL.pdf (jak również w wersji papierowej tego katalogu) na stronie 37 z opisem „IZOLACJA DACHÓW PŁASKICH np. budownictwo przemysłowe, wielko-powierzchniowe”. Użycie zdjęcia nastąpiło bez wiedzy i zgody uprawnionego. Niniejszym oświadczamy, iż zaniechaliśmy naruszania autorskich praw majątkowych uprawnionego poprzez usunięcie przedmiotowej fotografii ze wspomnianego katalogu oraz poprzez zaprzestanie udostępniania katalogu zawierającego przedmiotowe zdjęcie.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą